جمعه ١٥ فروردين ١٣٩٩
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
»
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > مدیریت > واحدهای زیر مجموعه > واحدهای اداری > دبیرخانه و کارگزینی 

 

نام ونام خانوادگی: منظر امینیان

سمت:مسئول کارگزینی

شرح وظایف:

- کنترول حضوروغیاب پرسنل-صدور کارت ورود وخرج پرسنل

- دبیر کمیته فرعی ارتقائ طبقه شغلی.رتبه شغلی.سنوات تجربی وسابقه کار پرسنل

- دبیر کمیته ساختار ونیروی انسانی


نام ونام خانوادگی: منظر امینیان

سمت:مسئول دبیر خانه

شرح وظایف:

- ثبت نامه های وارده

- ثبت نامه های ارسالی

- بایگانی پرسنلی

- بایگانی اداری

- پیگیری امور رفاهی کارکنان 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان